Διαδικασία Εισαγωγής μαθητών/τριών στην Α΄τάξη Γυμνασίου των Μουσικών και Καλλιτεχνικών ΣχολείωνΕπισυνάπτονται οι εγκύκλιοι οι οποίες ρυθμίζουν θέματα εισαγωγής μαθητών/τριών στην Α΄τάξη Γυμνασίου των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023, Πίνακας με τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια, καθώς και ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4800/21-5-2021 (Α΄ 81) για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.