Διαδικασία εγγραφής μαθητών/τριών στην Α΄τάξη Μουσικών και Καλλιτεχνικών ΓυμνασίωνΣτις εγκυκλίους που επισυνάπτονται θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, Πίνακες με αυτά καθώς και το έντυπο της Αίτησης των γονέων/κηδεμόνων.

Διαδικασία εγγραφής μαθητών/τριών στην Α΄τάξη Μουσικών και Καλλιτεχνικών ΓυμνασίωνΔιαδικασία εγγραφής μαθητών/τριών στην Α΄τάξη Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων