Βιωματική Δράση για τη \"δημιουργία πρακτόρων του πλανήτη\"Ποιος εισέβαλε μυστικά σήμερα στο σχολείο ???? ??? Ο ????️‍♂️ Μέγας αρχιεκπαιδευτής πρακτόρων ΔΙΑΣΩΖΩΝ 2020 για να εκπαιδεύσει πρακτορομαθητές για τη διάσωση του πλανήτη ????. Αφού πέρασαν δύσκολες ανακυκλωτικές και ενεργειακές δοκιμασίες, απέκτησαν πρακτορικές ταυτότητες, με αληθινά αποτυπώματα και ονόματα με κωδικούς...???????? Προσοχή.. από αύριο αρχίζουν οι άκρως ????απόρρητες αποστολές... Αν δείτε κάποιους να ακουμπούν δύο φορές το δεξί τους αυτί, δεν είναι καθόλου τυχαίο ????, μπορεί είναι σύνθημα...

Βιωματική Δράση για τη δημιουργία πρακτόρων του πλανήτηΒιωματική Δράση για τη δημιουργία πρακτόρων του πλανήτηΒιωματική Δράση για τη δημιουργία πρακτόρων του πλανήτηΒιωματική Δράση για τη δημιουργία πρακτόρων του πλανήτηΒιωματική Δράση για τη δημιουργία πρακτόρων του πλανήτηΒιωματική Δράση για τη δημιουργία πρακτόρων του πλανήτη