Βιωματικές Δράσεις σε συνεργασία με τον Δήμο Περιστερίου Τη Δευτέρα 11.4.22 ξεκινούν στο σχολείο μας βιωματικές δράσεις που θα ολοκληρωθούν  στις 15.4.22. Το project υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος: 

"Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Περιστερίου", στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Τμήματα Α και Β) και πιο συγκεκριμένα της Δράσης 9.4.1

Στόχος των δράσεων είναι  η προαγωγή και η ενίσχυση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας, που τόσο επίκαιρα αποδεικνύεται ως μέγιστη αξία και ικανότητα αντιμετώπισης των σύγχρονων προσκλήσεων.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα...

Δείτε τα σχετικά αρχεία


Πρόγραμμα Δράσεων