ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΗ 9.4.1) ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΣτα πλαίσια του έργου: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και δράσεις Κοινωνικής στήριξης, Κοινωνικής φροντίδας και Ανοικτής Ειδικής Φροντίδας και προώθησης της Κοινωνικής ένταξης των ευπαθών Ομάδων του Δήμου Περιστερίου στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας» η τάξη μας (Στ΄2) την Πέμπτη,14/4/22, συμμετείχε  στη θεματική ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: «Παρατηρώ και αφηγούμαι».

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΗ 9.4.1) ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΗ 9.4.1) ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΗ 9.4.1) ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ