Αυτοδιοικητικές Εκλογές - Λειτουργία σχολείου    Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της σχετικής εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 6/10/2023 καθώς και τη Δευτέρα 09/10/2023 λόγω της διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023.

   Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023 είτε στον Δήμο Περιστερίου είτε στην Περιφέρεια Αττικής το σχολείο θα παραμείνει πάλι κλειστό την Παρασκευή 13/10/2023 και τη Δευτέρα 16/10/2023.

Αυτοδιοικητικές Εκλογές - Λειτουργία σχολείου