Αξιολόγηση


Eτήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)

Eτήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχει η συνοπτική ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2022 - 2023.

Περισσότερα
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας σχολ. έτους 2021 - 2022

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας σχολ. έτους 2021 - 2022

Το επισυναπτόμενο αρχείο είναι η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου της σχολικής μας μονάδας για το σχολικό έτος 2021 - 2022 και συγκεκριμένα η αποτίμηση στους τομείς "Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία" και "Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών".

Περισσότερα
Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχει η συνοπτική ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021 - 2022.

Περισσότερα
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς 2020 - 2021).

Περισσότερα