Ανθρακικό αποτύπωμα!


Μέσα από τις διηγήσεις της "γιαγιάς" θυμόμαστε οι μεγαλύτεροι και ανακαλύπτουν οι μικρότεροι ... έναν άλλο κόσμο !
 
 

...και όλοι μαζί μυούμαστε στην έννοια του ανθρακικού αποτυπώματος...
κάνοντας το μάθημα ... παιχνίδι !
Αξίζει να το δείτε μέχρι το τέλος, τα κορίτσια του Περιβαλλοντικού Ομίλου έχουν ταλέντο !