Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμούΤην Τετάρτη 10 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από αρμόδιο της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ στους μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για την ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για τα σημεία συλλογής και για τη σημασία της ανακύκλωσης στην Προστασία του Περιβάλλοντος.

Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμούΑνακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμούΑνακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμούΑνακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού