Ανακύκλωση - Αλλάζοντας συμπεριφορές ... Αλλάζουμε το μέλλον ! ! !Την Τετάρτη 11/5/22 οι μαθητές/τριες της Α΄ - Β΄ - Γ΄ και την Πέμπτη 12/5/22 οι μαθητές/τριες  της Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄ συμμετείχαν στην ενημερωτική παρέμβαση  του  προγράμματος Ανακύκλωσης  από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης .

Ανακύκλωση - Αλλάζοντας συμπεριφορές ... Αλλάζουμε το μέλλον ! ! !Ανακύκλωση - Αλλάζοντας συμπεριφορές ... Αλλάζουμε το μέλλον ! ! !Ανακύκλωση - Αλλάζοντας συμπεριφορές ... Αλλάζουμε το μέλλον ! ! !