11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥΗ Παγκόσμια ημέρα του Παιδιού είναι αφορμή για προβληματισμό, σχετικά με τις ευθύνες όλων, της Πολιτείας και των πολιτών, προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα παιδιά ως υποκείμενα δικαιωμάτων και να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών από τις ποικίλες παραβιάσεις που υφίστανται...

«Η προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού: Επιτακτική ανάγκη ανάληψης των ευθυνών μας». Εκπληρώνοντας την αποστολή του ως Συνήγορος του Παιδιού, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι στη χώρα μας απαιτείται μεγαλύτερη εγρήγορση και δράση της Ελληνικής Πολιτείας, ώστε τα παιδιά να απολαμβάνουν τα δικαιώματα φροντίδας, προστασίας, παροχών και συμμετοχής, όπως αυτά καθιερώνονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Οι  σημαντικότερες διαπιστώσεις της Αρχής συνοψίζονται στο αρχείο που ακολουθεί:

                                 

Δείτε τα σχετικά αρχεία


Κατεβάστε το αρχείο